Naar de pagina-inhoud

Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze


Geen enkel coachingstraject is hetzelfde, geen enkel persoon is immers hetzelfde. Daarnaast zit er een groot verschil in het coachen van volwassenen en kinderen. Een aantal dingen komen echter wel altijd overeen, de werkwijze van het OpgroeiHuis:

Standaard coachingstraject

Met een standaard coachingstraject worden live sessies, bij het OpgroeiHuis in de praktijk, bedoeld. In principe zou dit ook (gedeeltelijk) vervangen kunnen worden door sessies via Skype.

Kennismakingsgesprek

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Dit kan via de telefoon, Skype of face-to-face (echt tegenover elkaar). In het geval van coaching via email, dan kan de kennismaking ook via email. Maar ook daarbij zijn de andere vormen van een kennismakingsgesprek zeker mogelijk.
Zo’n kennismakingsgesprek duurt doorgaans zo’n 30 minuten.

Intakegesprek

In de meeste gevallen zal er na het kennismakingsgesprek een korte periode nodig zijn om het gesprek te laten bezinken en eventueel met je partner en/of kind te bespreken. Het kan uiteraard ook voorkomen dat je tijdens dat gesprek al weet dat je inderdaad een coachingstraject bij het OpgroeiHuis wilt starten. Zodra dit bekend is, wordt het intakegesprek ingepland.

Een intakegesprek duurt ongeveer 60-90 minuten. Dit is afhankelijk van de hulpvraag waarmee het coachingstraject geopend wordt en de historie (levenshistorie, alsmede de reeds genomen stappen in relatie tot de hulpvraag). Tijdens het intakegesprek wordt dit allemaal vastgelegd in een dossier, die ik tijdens het gehele coachingstraject up-to-date houd over de gang van zaken.

Sessies

Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en de coachee (persoon die gecoacht wordt). Op voorhand zal hierdoor geen precies aantal sessies aangegeven kunnen worden. Uiteraard wordt er wel tussentijds geëvalueerd. De laatste sessie wordt uiterlijk de sessie ervoor aangekondigd.

E-mail coaching

De coaching via e-mail wijkt in alle punten af van een standaard coachingstraject. Het soort contact is immers ook heel anders. In plaats van op een afgesproken dag en tijdstip samen te komen, wordt er een bericht gestuurd wanneer het de coacheeuitkomt en komt antwoord binnen 24 uur.

Waar het bij een gewoon coachingstraject normaal is dat er meerdere sessies worden ingepland, is dat bij e-mail coaching niet zo. Een e-mailgesprek is ook niet hetzelfde als een gewoon gesprek. Bij e-mail is antwoord niet altijd nodig, waardoor het voor kan komen dat het e-mail coachingstraject ‘plotseling’ stopt. Bijvoorbeeld doordat de coachee verdere mails niet nodig vind. Overgaan naar live sessies is natuurlijk ook een mogelijkheid.

Overig

Bij beide soorten coachingstrajecten kunnen verschillende dingen extra worden ingepland. Bijvoorbeeld:

  • Contact met een derde partij (zoals school, kinderdagverblijf), om verslag uit te brengen over het lopende traject (uiteraard alleen in overleg en met toestemming).
  • Observaties thuis, of bij een derde partij (zoals school, kinderdagverblijf).

Voor de tarieven van de verschillende onderdelen kun je op de Tarieven pagina kijken.